Tule tekemään aluevaaliohjelmaa hyvinvointialueellesi!

Kaakkois-Suomen Vasemmistoliitto tekee vaalipiirin hyvinvointialueille Etelä-Savoon, Etelä-Karjalaan ja Kymenlaaksoon omat aluevaaliohjelmansa. Kaipaammekin vaaliohjelmatyöryhmiin jäseniä. Työryhmät kokoontuvat etäyhteyksin ja työskentelevät sähköisiä välineitä käyttäen.

Ilmoittaudu mukaan aluevaaliohjelmatyöryhmään TÄSTÄ!

Ilmoittaudu mukaan 15.9. mennessä!

Mikä hyvinvointialue?

Hyvinvointialue on se organisaatio, jonka järjestämisvastuulle sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi siirtyvät. Hyvinvointialue on kunnista ja valtiosta erillinen julkisoikeudellinen yhteisö, jolla on alueellaan itsehallinto.

Esimerkkejä palveluista, joiden järjestämisestä hyvinvointialue vastaa: lastensuojelu, hammashuolto, kotihoito, sairaalapalvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut, erikoissairaanhoito

Mitkä aluevaalit?

Aluevaaleissa valitaan aluevaltuusto, joka on hyvinvointialueen ylin päättävä elin. Valtuusto päättää alueensa toiminnasta ja taloudesta. Aluevaalit pidetään 23.1.2022. Etelä-Savon, Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson aluevaltuustoihin valitaan 59 edustajaa.

Ehdolle aluevaaleihin?

Piiri asettaa aluevaaleihin Etelä-Savoon, Etelä-Karjalaan ja Kymenlaaksoon 73 ehdokasta. Lähde mukaan tekemään oman alueen Sotesta ja hyvinvointialueesta alueenne ihmisten tarpeisiin vastaava ja ihmisten näköinen.

Ilmoittaudu ehdokkaaksi TÄSTÄ!

Lisätiedot:

Jaakko Turunen

toiminnanjohtaja, Kaakkois-Suomen Vasemmistoliitto

jaakko.turunen(at)vasemmistoliitto.fi, 040 638 6007