Riittävät resurssit turvattava varhaiskasvatuksessa ja peruskouluissa

Jokaisen kunnan tulee palkata riittävä määrä pätevää resurssihenkilökuntaa, jotka voivat tarvittaessa siirtyä yksiköstä toiseen ja näin tehdä tarvittavat sijaisuudet ilman, että sijaisia täytyy etsiä kiven alta joka kerta jonkun sairastuessa. Kiertävät työntekijät tulevat näin myös tutuksi koulujen ja päiväkotien henkilökunnalle sekä lapsille ja tämä osaltaan helpottaa kuormitusta ja stressiä.

Monissa kunnissa on uutisoitu viime aikoina hoitajapulasta varhaiskasvatuksessa. Sairastumisten ja muiden poissaolojen yllättäessä päiväkodeilla ja kouluilla ei ole ollut päteviä sijaisia. Tämä tilanne heijastuu suoraan sekä lapsiin, että myös henkilökunnan jaksamiseen.

Laadukkaat julkiset palvelut ovat yksi hyvinvointivaltiomme kivijaloista. Vanhempien täytyy voida luottaa siihen, että lapsella on sekä päiväkodissa että koulussa riittävä määrä ammattilaisia huolehtimassa päivän kulusta. Jatkuva venyminen ja epävarmuus siitä, onko tänään tarpeeksi työntekijöitä paikalla, vaikuttaa myös työntekijöiden hyvinvointiin ja työssäjaksamiseen.

Monissa kunnissa tilanteeseen on jo alettu reagoida, mutta tilanne on pitkittynyt. Helsingin yliopiston vuonna 2018 tehdyn tutkimuksen mukaan varhaiskasvatuksen henkilökuntaa kuormittaa henkilökunnan jatkuva vaihtuvuus, sairauspoissaolot ja vaikeudet palkata uusia, päteviä varhaiskasvattajia. Enemmistö vastaajista piti resursseja riittämättöminä, nämä haasteet eivät siis ole uusi asia kenellekään.

Varhaiskasvatusta ja perusopetusta ei saa jättää sen varaan, että ylitunnollinen työntekijä tulisi töihin sairaanakin. Takaamalla peruspalveluiden riittävät resurssit lisäämme koko yhteisön etua ja hyvinvointia kaikille, pienimmästä asiakkaasta esimieheen saakka.

Lisätiedot:

Heidi Vättö
puheenjohtaja
Kaakkois-Suomen Vasemmistoliitto
vatto.heidi(at)gmail.com
045 130 9306