PUOLUEKOKOUSEDUSTAJAEHDOKKAAT

JÄSENÄÄNESTYS PUOLUEKOKOUSEDUSTAJISTA

Vasemmistoliiton seuraava puoluekokous pidetään Porissa 10. – 12.6.2022. Kokouksessa valitaan puoluejohto, puoluehallitus, puoluevaltuusto puoluekokouskaudelle sekä hyväksytään uusi periaateohjelma, tavoiteohjelma, aloitteet ja sääntömuutokset.

Kaakkois-Suomesta puoluekokousedustajuudesta kiinnostuneita ilmoittautui Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson vaaliyhtymistä määräaikaan mennessä enemmän kuin voidaan valita, joten piiri järjestää puoluekokousedustajista jäsenäänestyksen 21.3. – 3.4.2022.

Kaakkois-Suomesta puoluekokoukseen valitaan 9 puoluekokousedustajaa, yhteensä puoluekokoukseen osallistuu 300 äänivaltaista kokousedustajaa. Etelä-Karjalan vaaliyhtymästä valitaan kaksi (2) kokousedustajaa ja Kymenlaakson vaaliyhtymästä viisi (5) kokousedustajaa. Etelä-Savosta puoluekokousedustajaehdokkaiksi tuli kaksi (2) esitystä, jotka asetetaan puoluekokousedustajiksi ilman jäsenäänestystä.

ÄÄNESTYSMATERIAALIT JA -OHJEET ON LÄHETETTY KAIKILLE ÄÄNIOIKEUTETUILLE

Äänioikeus jäsenäänestyksessä on kaikilla 31.12.2021 mennessä puolueen jäsenmaksun maksaneilla Kaakkois-Suomen Vasemmistoliiton jäsenjärjestöjen jäsenillä sekä piirin ja puolueen suorilla henkilöjäsenillä, joilla on kotiosoite piirin alueella.

Helpoimmin, nopeimmin ja turvallisimmin äänestät verkossa osoitteessa vaalit.vasemmisto.fi/, josta löydät ohjeet sähköiseen äänestämiseen. Äänestys on avoinna 21.3. – 3.4.2022. Sähköiseen äänestykseen kirjaudutaan sisään sähköpostiosoitteella tai puhelinnumerolla.

Voit äänestää myös postitse. Äänestyslipun ja tiedot vaaliyhtymäsi ehdokkaista löydät jäsenäänestyskirjeestä. Sähköinen äänestäminen mitätöi postiäänen.

SÄHKÖISEEN ÄÄNESTYKSEEN TÄSTÄ!

Sähköinen äänestys on auki 21.3. – 3.4.2022.

ETELÄ-KARJALAN PUOLUEKOKOUSEDUSTAJAEHDOKKAAT

KYMENLAAKSON PUOLUEKOKOUSEDUSTAJAEHDOKKAAT