KYMENLAAKSON KUNTAYHTYMÄT

KYMENLAAKSON LIITTO

MAAKUNTAVALTUUSTO

Kymenlaakson Liiton maakuntavaltuusto on kuntayhtymän ylin päättävä toimielin, jossa on 34 jäsentä maakunnan kaikista kunnista. Maakuntavaltuuston toimikausi on kunnallisvaaleilla valittujen kunnallisvaltuustojen toimikausi 2017-2021. Maakuntavaltuuston poliittinen kokoonpano vastaa kunnallisvaalitulosten mukaista puoluejakaumaa ja se noudattaa tasa-arvolain vaatimuksia. Lisäksi maakuntavaltuuston kokoonpanossa on otettu huomioon alueellinen edustavuus.

Maakuntavaltuusto hyväksyy maakuntasuunnitelman ja -ohjelman, liiton vuosittaisen talousarvion, tilinpäätöksen sekä maakuntakaavan.

Jorma Liukkonen, ryhmän pj, Kouvola
jorma.liukkonen(at)kouvola.fi, 040 729 4220

Pentti Välipakka, Kotka

MAAKUNTAHALLITUS

Kymenlaakson maakuntahallituksessa on 13 jäsentä. Hallituksen kokoonpano on sovitettu vastaamaan kunnallisvaalien tuloksia 2017-2021. Lisäksi kokoonpanossa on otettu huomioon  tasa-arvolain vaatimukset ja alueellinen edustavuus.

Maakuntahallituksen roolina on vastata liiton ja maakunnan edunvalvonnasta, liiton hallinnon ja talouden hoidosta sekä maakuntavaltuuston asettamien tavoitteiden saavuttamisesta että huolehtia maakuntavaltuuston  päätösten täytäntöönpanosta.

Pentti Välipakka, ent. luonnonsuojelupäällikkö, eläkeläinen
pentti.valipakka(at)gmail.com

Varajäsen:

Riitta Lakso-Adamsson, Pyhtää

EKAMI

Kuntayhtymällä on jäsenkuntiensa puolesta kuntalain 8 §:n tarkoittama järjestämisvastuu ammatillisesta koulutuksesta.

Sen lisäksi kuntayhtymä järjestää työpajatoimintaa sekä etsivää nuorisotyötä KotkanHaminan seudun alueella. Kuntayhtymä järjestää myös ammatillista aikuiskoulutusta ja oppisopimuskoulutusta sekä tuottaa toimialaansa kuuluvaa tai sitä tukevaa maksullista palvelutoimintaa.

Yhtymäkokous

Kuntayhtymän ylin päättävä toimielin on yhtymäkokous. Jäsenkunnat käyttävät päätösvaltaansa yhtymäkokouksessa. Yhtymäkokouksessa on viisitoista (15) jäsenkuntien valitsemaa edustajaa.

Kirsi Mäkinen, rakennustyöntekijä, Kotka
cissu.makinen(at)hotmail.fi, 0400 646 346

Varajäsen:

Helena Kumpunen, Kotka

YHTYMÄHALLITUS

Kuntayhtymässä on hallitus, johon kuuluu kymmenen (10) yhtymäkokouksen kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä sekä heidän varajäsenensä.

Yhtymähallitus johtaa kuntayhtymää ja sen hallintoa sekä vastaa yhtymäkokouksen päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta.

Nana Toivanen, yhteisöpedagogi, Kotka
nana.toivanen(at)pyhtaa.fi

Varajäsen:

Helena Kumpunen, Kotka