Etelä-Savon kuntayhtymät

Etelä-Savon maakuntaliitto

Etelä-Savon maakuntaliitto on aluekehitysviranomainen, joka vastaa oman maakuntansa – Etelä-Savon – yleisestä kehittämisestä.

Maakuntaliitto vastaa myös maakuntatasoisesta maankäytön suunnittelusta. Lisäksi maakuntaliitto toimii jäsenkuntiensa yhteisenä tahdonmuodostusväylänä ja valvoo maakunnan etua monin eri tavoin.

Maakuntavaltuusto

Etelä-Savon maakuntaliiton ylin päättävä elin on maakuntavaltuusto, jossa kullakin eteläsavolaisella kunnalla on vähintään yksi edustaja. Yhteensä valtuutettuja on 67.

Esa Valkonen, asettaja, Savonlinna
esa.valkonen(at)uukku.com, 050 358 8047

Varajäsen:

Jussi Koponen, Savonlinna