Yhteisymmärryksen löytyminen on koko Kymenlaakson etu SOTE-muutoksessa

Maan hallitus aikoo siirtää kaikki syöpäleikkaukset ja tekonivelleikkaukset Kotkasta ja Kouvolasta Helsinkiin, Lahteen tai Lappeenrantaan. Perusteluna ovat leikkaustulosten laadun ja potilasturvallisuuden parantaminen.

Arkikokemus osoittaa Sipilä – Soini – Orpon hallituksen tavoitteiden kestämättömyyden. Kymenlaakson keskussairaalan tulokset keinoniveloperaatioiden ja syöpäkirurgian osalta ovat hyvää tasoa ja vähintään vertailukelpoisia Lahden ja Lappeenrannan tulosten kanssa.

Oman erikoissairaanhoidon puolustaminen vaatii maakunnan yhteisymmärrystä ja yhteistyötä. Kymenlaakso tarvitsee erikoissairaanhoitoa Kouvolassa ja Kotkassa. Kouvolassa tulee olla perusterveydenhoidon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys, joka mahdollistaa päiväkirurgian. Kotkassa tulee säilyä korkeatasoista erikoissairaanhoitoa tulevaisuudessa tarjoava keskussairaala.

Keskussairaala on peruskorjattava, mutta siihen ei tule investoida turhaan 30 miljoonaa euroa. Summa koostuu sairaalan kolmen potilaskerroksen muuttamisesta terveyskeskus käyttöön ja terveyskeskusten keskittämisen vaatimista liikenne- ja pysäköintiratkaisuista. Jälkimmäiseen noin 10 miljoonan kustannuksiin osallistuisi myös Kouvola.

Säilyttämällä Kotkan kolme toimivaa terveysasemaa kalliita ja keskussairaalan toiminnalle tarpeettomia lisäinvestointeja ei tarvitse tehdä.

Meillä on keskussairaala, jonka säilyminen on Kouvolan, Haminan, Pyhtään, Virolahden, Miehikkälän ja Kotkan asukkaiden etu. Emme salli nykyhallituksen tuhota Kymenlaakson keskussairaalaa, mutta onko sen estäminen mahdollista? Se on mahdollista ja se vaatii koko maakunnan yhteistyötä.

Kouvolalaisille kuuluu oikeus hyvään terveyden hoitoon. Mitään ei ole lopullisesti päätetty.

 

Aleksanteri Repo                                                          Pentti Tiusanen
puheenjohtaja                                                               piirihallituksen sihteeri
Kaakkois-Suomen Vasemmistoliitto                        Kaakkois-Suomen Vasemmistoliitto
Kouvola                                                                           Kotka

Lisätiedot:

Pentti Tiusanen
050 511 3085