Työväenpuolueen tehtävä on puolustaa työläisiä

Kaakkois-Suomen Vasemmistoliitto seisoo kunta-alan työntekijöiden puolella, kannattaa heidän tavoitteitaan ja tuomitsee vahvasti kaikki sellaiset toimet, joilla pyritään heikentämään työntekijän laillisia oikeuksia vaikuttaa työehtoihinsa.

Vasemmistoliitto on koko historiansa ajan puolustanut ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa sekä ottanut rohkeasti osaa tärkeisiin yhteiskunnallisiin uudistuksiin. Toimintamme keskiössä on aina ollut eriarvoisuuden määrätietoinen vähentäminen ja kyky vastata uudenlaisiin yhteiskuntaa ravisteleviin haasteisiin, kuten ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Perustamisestaan lähtien Vasemmistoliiton perusarvo on ollut pitää työntekijän puolta tilanteissa, joissa työnantaja – tai jopa valtio – koettaa polkea työntekijän oikeuksia. Tämän kevään kunta-alojen työehtosopimusneuvottelut vaiheineen ovat osoittaneet, että työväenpuoluetta tarvitaan tänä päivänä yhtä paljon kuin menneinä vuosina.

Työn vaativuutta vastaava palkka sekä vakaat, työntekijöiden jaksamista ylläpitävät ja kyllin hyvin resursoidut työolot ovat elinehtoja, joiden tarve korostuu etenkin naisvaltaisilla, kasvatukseen ja hoivaan keskittyvillä aloilla. Vain nämä ehdot täyttämällä voimme varmistaa, että löydämme osaavia ja motivoituneita tekijöitä myös tulevaisuudessa.

Lisätiedot:

Heidi Vättö
puheenjohtaja
Kaakkois-Suomen Vasemmistoliitto
vatto.heidi(at)gmail.com
045 130 9306