Puoluekokousedustajat valittu

Kaakkois-Suomen Vasemmistoliitto järjesti puoluekokousedustajista jäsenäänestyksen, jossa valittiin piirijärjestön 9 puoluekokousedustajaa Vasemmistoliitto r.p:n seuraavaan puoluekokoukseen Porissa 10. -12.6.2022. Puoluekokouksessa hyväksytään puolueelle uusi periaate- ja tavoiteohjelma, käsitellään aloitteet ja sääntömuutokset sekä valitaan puoluejohto, puoluehallitus ja puoluevaltuusto.

Jäsenäänestyksessä puoluekokousedustajista Kaakkois-Suomen piirijärjestö oli jaettu kolmeen vaaliyhtymään, joista Kymenlaaksosta valittiin viisi (5), Etelä-Karjalassa kaksi (2) ja Etelä-Savosta kaksi (2) kokousedustajaa. Etelä-Savossa ehdokkaaksi ilmoittautui kaksi henkilöä, joten siellä ei järjestetty jäsenäänestystä.

Jäsenäänestys puoluekokousedustajista pidettiin sähköisen ja postiäänestyksen yhdistelmänä 21.3. – 3.4.2022. Äänestysprosentti oli 41,3.

PUOLUEKOKOUSEDUSTAJAT KYMENLAAKSON VAALIYHTYMÄSTÄ

Valitut 5 puoluekokousedustajaa äänimäärän mukaisessa järjestyksessä:

Joona Mielonen, Kotka, Antti Hyyryläinen, Kotka, Sari Porvari, Kouvola, Heli Koponen, Kouvola ja Arja Tauria-Huttunen, Kotka.

Varalla:

Tapio Anttila, Kotka ja Antti-Veikko Labbas, Kotka

PUOLUEKOKOUSEDUSTAJAT ETELÄ-KARJALAN VAALIYHTYMÄSTÄ

Valitut kaksi (2) puoluekokousedustajaa äänimäärän mukaisessa järjestyksessä:

Heidi Vättö, Lappeenranta ja Juuso Mustonen, Imatra

Varalla:

Ekaterina Marova, Lappeenranta ja Sirpa Minkkinen, Lappeenranta

PUOLUEKOKOUSEDUSTAJAT ETELÄ-SAVON VAALIYHTYMÄSTÄ

Kaksi puoluekokousedustajaa ilman jäsenäänestystä:

Sanna Niemelä, Savonlinna ja Sanna Väisänen, Savonlinna

Kiitos kaikille äänestäneille ja ehdokkaille sekä onnea valituksi tulleille!

VAALITULOKSIIN TÄSTÄ!