Metsähallituksen maa- ja vesialueiden yhtiöittäminen estettävä

Kaakkois-Suomen Vasemmistoliitto on huolissaan maa- ja metsätalousministeriön aikeesta yhtiöittää yleisiä vesialueita. Suomella on puhdasta vettä. Olemme onnekkaita koska vesi on uusi kulta, kuten monesti kuulemme sanottavan. Vasemmistoliiton mielestä vesi kuuluu jokaiselle, ei yhtiöille. Vaikka vesialueet nyt jäisivätkin valtion yhtiölle, yhtiöittäminen mahdollistaisi niiden myynnin myöhemmin elinkeinoelämälle tai jopa ulkomaalaisille suuryrityksille, jotka havittelevat myyntikohteeksi vesialueita ympäri maailman.

Alueiden tuottovaadetta voi ymmärtää tässä talouden tilanteessa, mutta on löydettävä malli, joka estää yhteisten vesistöjemme myynnin pois valtion omistuksesta.

Kaakkois-Suomen Vasemmistoliitto yhtyy myös Suomen luonnonsuojeluliiton kantaan, jossa vaaditaan laajasti kaikkia suomalaisia koskevan Metsähallituslain valmistelun avoimeksi siten, ettei päätöksiä tehdä ennen kunnollista kansalaiskeskustelua.

Ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen, joka toimii myös maa- ja metsätalousministerinä totesi, ettei Metsähallituksen vesi- tai maa-alueita myydä.  Tämä on käypä ohje nykyiselle ja tulevalle virkamiesvalmistelulle, toteaa Kaakkois-Suomen Vasemmistoliitto.

Lisätiedot:

Aleksanteri Repo
puheenjohtaja
Kaakkois-Suomen Vasemmisto
0400 757 150
aleksanteri.repo(at)gmail.com