Koulutus on parasta turvapaikanhakijan kotouttamista

Kaakkois-Suomen Vasemmistoliitto vaatii Kaakkois-Suomen kunnilta panostuksia koulupaikkojen järjestämiseen alaikäisille turvapaikanhakijoille sekä satsauksia valmistavaan opetukseen.

Koulutus on paras keino auttaa maahanmuuttajaa kotoutumaan. Maahanmuuttajien koulutuksen tavoitteena Suomessa on antaa muuttaville valmiuksia toimia tasavertaisina jäseninä suomalaisessa yhteiskunnassa. Perustuslain mukaan jokaisella Suomessa asuvalla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, näin myös turvapaikanhakijalapsilla, kuten esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeri Grahn-Laasonen totesi viime syksynä (OPM mediatiedote 22.9.2015).

Valmistava opetus on tarkoitettu niille maahanmuuttajataustaisille oppilaille, joiden kielitaito tai muut valmiudet eivät riitä esi- tai perusopetuksen ryhmässä opiskelemiseen. Kymenlaaksossa valmistavalle luokalle pääsee vain alle 15-vuotiaat. Tämä jättää pahimmassa syrjäytymisvaarassa olevat nuoret täysin yhteiskunnan ulkopuolelle. Kunnissa on useita sisäilmaltaan terveitä lakkautettavia kouluja, joihin voisi perustaa valmistavan opetuksen luokan. Tämä antaisi kouluille mahdollisuuden jatkaa toimintaansa ja alueen lapset pääsisivät lähikouluun.

Koulutus on paras väylä kotoutukseen ja sen turvaaminen kaikille on tärkeää, muistuttaa piirijärjestön varapuheenjohtaja Arja Tauria-Huttunen.

Lisätiedot:

Arja Tauria-Huttunen
varapuheenjohtaja
Kaakkois-Suomen Vasemmistoliitto