Kaivoslaki uudistettava nykypäivään

Kaakkois-Suomen Vasemmistoliitto haluaa uudistaa Suomen vuonna 2011 säädetyn kaivoslain vastaamaan yhteiskunnan nykyisiä arvoja. Kaivoslainsäädäntö on monin paikoin vanhentunutta eikä vastaa ihmisten oikeuskäsitystä.

Tämänhetkinen kaivoslainsäädäntö korostaa kaivosyhtiöiden oikeuksia, jotka menevät paikallisten ihmisten ja luonnon oikeuksien edelle. Tämän seurauksena syntyy usein tilanteita, joissa ei välttämättä ehditä arvioimaan, millaisia vaikutuksia kaivostoiminnalla on jo olemassa oleviin paikallisiin elinkeinoihin tai mitä seurauksia syntyy ympäristölle.

”Vanhentunutta kaivoslakia on tarkasteltava uudestaan ja paikallisten asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia on lisättävä. Varausmenettely pitää saada luvanvaraiseksi”, toteaa piirin puheenjohtaja Arja Tauria-Huttunen.

Isobritannialainen kaivosyhtiö, Beowulf Mining suunnittelee kaivosta Heinävedelle, lähelle Kermajärveä. Kermajärvi on puhdas ja kirkasvetinen, siksi se on herkkä ulkoisille muutoksille. Suunniteltu avolouhos-kaivos uhkaa Heinäveden reittiä ja koko luonnonkaunista Saimaata.

Kaakkois-Suomen Vasemmistoliiton mielestä Beowulf Miningin Heinäveden kaivoshankkeessa on liikaa riskitekijöitä sen avaamiseen. Ulkomaisten kaivosyhtiöiden aktiivisen verosuunnittelun takia kaivoksen verotulo-odotukset eivät toteudu. Kaivos vaikuttaa myös erityisen negatiivisesti alueen matkailuelinkeinoon.

Lisätiedot:

Arja Tauria-Huttunen
puheenjohtaja
Kaakkois-Suomen Vasemmistoliitto
arjatauria(at)gmail.com
0400 675 823