Hoitajista uhkaa tulla potilaita

Kotkassa lauantaina vierailleet Vasemmistoliiton kansanedustajat Jari Myllykoski ja Markus Mustajärvi kritisoivat esitystä tehostetun palveluasumisen ja vanhainkotien henkilöstön vähimmäismitoituksen laskemista 0,5:stä 0,4:ään. Kansanedustajat tutustuivat Kotkassa City-koti yksikköön, jossa toimitaan nyt 0,6:n mitoituksella, ja on kyetty pitämään kiinni koulutusvaatimuksista ja vakituisista työsuhteista. Tästä tasosta ei kansanedustajien mukaan ole yhtään varaa tinkiä ilman että hoidon taso kärsii.

Jari Myllykoski ja Markus Mustajärvi ja Kotkan Vasemmistoliiton edustajia vierailulla Kotkansaaren City-kodissa.

Jari Myllykoski ja Markus Mustajärvi ja Kotkan Vasemmistoliiton edustajia vierailulla Kotkansaaren City-kodissa.

– Vanhustenhoito vaatii suuren remontin. Se ei kuitenkaan voi tarkoittaa, että hoitajien jo ennestään raskasta työtaakkaa lisätään. Jatkuva kiire sulkee pois ihmisten välisen luonnollisen kontaktin vanhustenhoidossa ja uuvuttaa hoitajat, kansanedustaja Jari Myllykoski sanoo.

Useista alan selvityksestä käy ilmi, että sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset kokevat, etteivät he pysty kiireen ja tiukentuvien resurssien vuoksi hoitamaan potilaita niin hyvin kuin itse haluaisivat. Suuri osa hoitohenkilöstöstä arveleekin, ettei jaksa alan töissä työuran loppuun saakka.

Myllykoski muistuttaa, että vuosittain yhteiskunnalle työpahoinvoinnista koituvat kustannukset ovat jo nyt miljardiluokkaa. Sen sijaan, että hoitajien työtaakkaa lisätään, säästöjä saataisiin Myllykosken mukaan helpommin työpahoinvointia kitkemällä. Näin hoidon taso ei kärsisi.
– Huonosti voiva henkilöstö ja huonosti hoidettu henkilöstöpolitiikka vaikuttavat pitkällä aikavälillä varmuudella negatiivisesti hoidon tasoon. Henkilöstömitoituksia ei voi tehdä vanhusten hyvinvoinnin tai hoitohenkilökunnan kustannuksella, Myllykoski linjaa.

Kansanedustaja Markus Mustajärvi muistuttaa, että vaikka laki edellyttää, että kotihoidon palvelut ovat vanhukselle riittävät, käytännössä asiassa on tulkinnanvaraa ja hoidon laadun valvonta on riittämätöntä.
– Erityisen huolestuttavaa on, että palveluiden riittävyys ja laatu vaihtelevat alueittain. Laadukas ja asianmukainen hoito tarkoittaa, että hoitajille täytyy turvata mahdollisuus tehdä työtään hyvin. Laskemalla hoitajamitoitusta tämä ei toteudu, vaan päinvastoin mitoitusta tulee vahvistaa nykyisestä. Vasemmistoliitto on tehnyt talousarvioaloitteen määrärahan lisäämisestä kuntien peruspalveluiden valtionosuuksiin, jotta ns. vanhuspalvelulain mukaista henkilömitoitusta voitaisiin vahvistaa ja palvelutasoa parantaa.

Kansanedustajat vierailevat Kotkassa osana Vasemmistoliiton Tolkkua työelämään -kampanjaa. Kampanjan aikana Vasemmistoliiton kansanedustajat kiertävät koko Suomen puhumassa työelämästä ja sen laadusta ja Vasemmisto tekee joukon avauksia, jotka tähtäävät työelämän tolkullistamiseen.
Lisätietoja:

Jari Myllykoski, p. (09) 432 3119

Markus Mustajärvi, p. (09) 432 3133