Hallitus kurittaa köyhiä sotemaksukorotuksella!

Kaakkois-Suomen Vasemmistoliitto arvostelee hallituksen päätöstä korottaa sosiaali- ja terveyspalvelujen maksuja ensi vuoden alusta kolmellakymmenellä prosentilla.

Perusoikeistohallitus maksattaa säästötoimensa köyhillä ja kipeillä ihmisillä, jotka maksavat palveluistaan ensi vuonna 150 miljoona euroa enemmän, mikäli tavoitellut maksukorotukset toteutuvat. Samalla hallituksen muut leikkaukset laskevat pienituloisten tuloja.

Kaakkois-Suomen Vasemmistoliiton pelkää, että osalla ihmisistä ei ole varaa hakeutua tarvitsemaansa hoitoon. Hoitoon menon viivästyessä usein sairaus myös pahentuu ja hoito tulee jatkossa entistä kalliimmaksi, niin yksilölle kuin yhteiskunnallekin. Hallituksen ratkaisu on taloudellisesti erittäin lyhytnäköinen ja se tulee lisäämään sairastavuutta sekä terveyseroja Suomessa.

Näyttää jälleen siltä että sosiaali- ja terveyspoliittinen harkinta on päätöstä tehtäessä unohtunut täysin.  Hallitus ei ole myöskään arvioinut päätöksen tulonjakovaikutuksia tai miten se vaikuttaa ihmisten elämään.

  • Vetoamme kuntiin, etteivät ne ota korotuksia käyttöön ja turvaavat näin ihmisten oikeuden tarvitsemaansa hoitoon, piirin puheenjohtaja Aleksanteri Repo toteaa.

Lisätiedot:

Aleksanteri Repo
puheenjohtaja
Kaakkois-Suomen Vasemmistoliitto
0400 757 150
aleksanteri.repo(at)gmail.com