Puoluehallitus ja -valtuusto

Puoluehallitus

Puolueen yhdistyslain mukaisena hallituksena ja poliittisen toiminnan johtoelimenä on puoluehallitus, johon kuuluu varsinaisen puoluekokouksen erikseen valitsemien puheenjohtajan ja puoluesihteerin sekä ensimmäisen, toisen ja kolmannen varapuheenjohtajan lisäksi yhdeksän (9) muuta jäsentä ja kolme (3) yleisvarajäsentä, jotka käyttävät äänivaltaa puoluehallituksen kokouksissa siinä järjestyksessä kuin heidät on varajäseniksi puoluekokouksissa valittu.

Joona Mielonen
Puh: 050 530 9112
joona.mielonen(at)gmail.com

Puoluevaltuusto

Puoluekokousten välillä päätösvalta on puoluevaltuustolla, joka arvioi poliittista linjaa ja strategiaa jatkuvasti. Se kokoontuu kaksi kertaa vuodessa, tekee aloitteita ja ehdotuksia ja välittää tietoa jäsentensä kautta alueelleen ja alueeltaan puoluehallitukselle.

Puoluevaltuustoon kuuluvat varsinaisen puoluekokouksen valitsemat viisikymmentäviisi (55) varsinaista ja varajäsentä, joista viisikymmentä valitaan piirijärjestöittäin. 

Aleksanteri Repo
Puh: 0400 757 150
aleksanteri.repo(at)gmail.com

Katja Mechelin
Puh:
katja.mechelin(at)gmail.com

Timo Mykrä (yleisvarajäsen)
Puh: 040 554 9882
timo.mykra(at)hotmail.com